Vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija, Su kokiais vaistais pradėti gydyti hipertenziją

Išsivysčiusiose šalyse nuo jos sukeltų komplikacijų miršta du kartus daugiau žmonių nei nuo vėžio. Jis pagrįstas išsamia medicinine statistika, kuri rodo, kad tiktai apie 50 proc. Kartais arterinė hipertenzija gali išsivystyti ir dėl vartojamų medikamentų. Kokios naujienos, te­mos gvildenamas tarptautiniuose kongresuose?

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija agashin simuliatorius hipertenzijai gydyti

Arterinė hipertenzija — pagrindinė sergamumo ir mirtingumo priežastis. Kaip pažaboti šią ligą? Kita sergančių hipertenzija, tai liga, kuria serga vis daugiau žmonių, kuri sparčiai plin­ta ir pakerta jaunus žmones. AH dauge­lis pacientų linkę laikyti nesunkia liga, nors nustatyta, kad sergantiesiems AH mirtingumas dėl galvos smegenų insul­to, kitų širdies ir kraujagyslių ligų padi­dėja 2 kartus.

Kas naujo žinoma apie ligos gydymą? Kokiomis rekomendacijo­mis turėtų vadovautis mūsų šalies gydytojai? Kokios naujienos, te­mos gvildenamas tarptautiniuose vaistas nuo šalių Apie tai kalbamės su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologijos ir angiologijos centro Ambulatorinės kardiologijos skyriaus vedėja dr.

Arterinė hipertenzija — pagrindinė sergamumo ir mirtingumo priežastis.

Jūrate Barysiene. Kaip tai galima būtų paaiškinti? Sergamumas AH didėja visose šalyse.

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija raudonas vynas ar vynuogių sultys širdies sveikatai

Higienos instituto duomeni­mis, per — metus sergančiųjų AH ligomis ligos kodai II15 1 tūkst. Skirtumas tarp sergamumo AH Lietuvoje ir išsivysčiusiose Europos šalyse nėra didelis mūsų ne­naudai, tačiau tai nereiškia, kad reikia su tuo susitaikyti.

Arterinė hipertenzija – pagrindinė sergamumo ir mirtingumo priežastis. Kaip pažaboti šią ligą?

Manau, kad viena pagrindinių to priežasčių yra prasta pirminė prevencija, kad mūsų žmonės mažai dėmesio skiria savo gyvensenai ir sveikatai. Gydymo įs­taigų duris dažniausiai praveria jau sergantys žmonės ir dažniausiai — sunkūs ligoniai. Vis dar daug Lietuvos gyventojų turi antsvorio ar yra nutukę, nesveikai maitinasi, rūko, piktnaudžiauja alkoholiu, sergančių hipertenzija mažai juda.

Žodžiu, jiems patogiau nesistengti dėl sveikatos, manyti, kad jų sveikata — kieno nors kito rūpestis. Taigi pirminė prevencija iš pacien­tų pusės yra prasta, o tai skatina ligos plitimą. Be abejo, įtakos serga­mumo AH augimui turi ir šalies ekonomika, žemas pragyvenimo lygis, įtampa, stresas, kt. AH rizikos veiksniai yra gerai žinomi. Ar galima išskirti svarbiausius? Kokia vieta gy­dant AH tenka dislipidemijai?

Sergantiesiems AH visada įvertinama bendro­ji kardiovaskulinė rizika. Dislipidemija — vienas svarbiausių modifikuojamųjų širdies ir krauja­gyslių ligų rizikos veiksnių. Todėl gydant AH, privalu koreguoti ir šį rizikos veiksnį.

Vaistininkė kreipiasi į sergančius hipertenzija: kelios klaidos gali brangiai kainuoti

Nuo metų mūsų šalyje veikia Asmenų, priskirtų didelės širdies ir kraujagyslių ligų ri­zikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa toliau — Programakurioje dalyvauja 94,8 vaistas nuo šalių.

Programa padeda įver­tinti rizikos veiksnių paplitimą tarp darbingo amžiaus žmonių Lietuvoje, taikomas prevenci­jos priemones ir jų efektyvumą. Šios Programos duomenimis, kas antras vidutinio amžiaus Lie­tuvos gyventojas Programoje dalyvavo 50—65 metų moterys ir 40—55 metų vyrai serga AH. Taip pat nustatyta, kad 78 proc. Programos duomenimis, dislipidemija nustatyta beveik 90 proc.

Taigi mūsų gyventojams dislipidemija yra vienas svar­biausių ir dažniausių rizikos veiksnių. Be abejo, svarbūs ir kiti veiksniai — per mažas fizinis akty­vumas, netinkami mitybos įpročiai, metabolinis sindromas, cukrinis diabetas, rūkymas ir kiti, nes visi jie vienaip ar kitaip yra tarpusavyje susiję. Apie dislipidemiją kalbama daug, o nuo metų pabaigos patvirtinus naują išplėstą statinų skyrimo indikacijų kompensavimo tvarką, šiai būklei valdyti turime ir naujas galimybes.

Vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija

Po di­džiulio akademiko A. Laucevičiaus ir jo bendra­minčių gydytojų, draugijų darbo buvo praplėstos statinų kompensavimo ribos, sergančių hipertenzija naujos kompensavimo indikacijos, sušvelninti ir panai­kinti pasenę apribojimai. Gaila, kad tiek visuo­menė, tiek dalis medikų vis dar ignoruoja medi­cinos mokslo laimėjimus ir statinų naudos įro­dymus mažinant sergamumą širdies ir kraujagys­lių ligomis. Medikai retai skiria, o pacientai ne­noriai vartoja statinų, nes labiau tiki draugų, gi­minių, kaimynų, o kartais ir žiniasklaidos sklei­džiama informacija apie šių vaistų neva daromą žalą.

Žmonės klaidingai įsitikinę, kad, vartoda­mi statinų, susigadins kepenis, raumenis, inks­tus ir pan. Tačiau būtent vartojant statinų gali­ma apsaugoti šiuos organus nuo žalingo choles­terolio poveikio, ypač pacientus, kurie jau serga lėtine inkstų liga.

Europos kardiologų draugijos EKD kongre­se buvo pristatytas įdomus tyrimas, kuris turėtų pakeisti tiek gydytojų, tiek pacientų mąstymą apie AKS ir mažo tankio lipoproteinų MTL choles­terolio reikšmę vertinant ilgalaikę širdies ir krau­jagyslių ligų riziką. Abu šie veiks­niai turi nepriklausomą, didėjantį ir kumuliacinį priežastinį poveikį kardiovaskulinių įvykių rizi­kai. Taigi, kalbant apie ilgalaikės kardiovaskulinių ligų ri­zikos sumažinimą, MTL cholesterolis turėtų būti pradėtas stebėti, koreguoti anksti.

Kiek sergančių hipertenzija laikytis šių rekomen­dacijų?

Informacija sergantiesiems plautine hipertenzija

Ar vien didesnis MTL cholesterolis smarkiai didina širdies ligų riziką, net kai nėra kitų rizikos veiksnių? Lietuvoje jie sunkiai skynėsi kelią ir prireikė laiko, kad šios mokslo įrodymais pagrįstos MTL cholesterolio siektinos normos atsirastų ir Lietuvos statinų kompensa­vimo dokumentuose. Šiandien turime Sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymą Dėl kom­pensuojamųjų vaistų sąrašo pakeitimo patvirtini­mo metai gruodžio 29 diena Nr. Vkuriame išdėstyta, kaip ir kokius ligonius reikia gydyti kompensuojamaisiais statinais.

Kodėl svarbūs MTL cholesterolio skaičiai?

Hipertenzija

Atlikus daugybę tyrimų, įrodyta, kad MTL cho­lesterolio mažinimas labiausiai pasiteisina kar­diovaskulinėje prevencijoje. Dar didesnis preven­cinis statinų vartojimo poveikis stebimas tiems pacientams, kurie, be dislipidemijos, turi ir kitų rizikos veiksnių. Svarbu, kad statinai ne tik koreguoja dislipidemiją, bet pasi­žymi ir pleotropiniu poveikiu.

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija hipertenzinis cukraus poveikis

Taigi statinų vartojimas teigiamai veikia serga­mumą ir mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Šiemet publikuoto pirminės prevencijos tyri­mo HOPE 3 duomenys parodė, kad pacientams, ku­rių kardiovaskulinė rizika vidutinė, kartu su hiper­tenzijos gydymu paskyrus statino, sumažėja kardio­vaskulinių įvykių.

Tai rimtas argumentas, kad gy­dant 55 metų ir vyresnius vyrus ir draudžiama valgyti sergant hipertenzija metų ir vyres­nes moteris, sergančius AH, būtų paskirta ir statino. Sergančiojo AH prognozė tiesiogiai susijusi su rizikos veiksniais — kuo daugiau rizikos veiks­nių, tuo didesnė ligos progresavimo, komplika­cijų tikimybė.

Tačiau ne visada tikrąją širdies ir kraujagyslių ligų riziką sergantis AH pacientas gali pats nusistatyti.

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija dietos hipertenzijai sąrašas

Pavyzdžiui, jis gali įvertin­ti kūno masės indeksą KMIžalingus įpročius, kraujospūdžio skaičius, tačiau negali žinoti, ar yra pažeisti organai taikiniai smegenys, inks­tai, kraujagyslėskurių pažaida iš karto priski­ria pacientą didelės rizikos grupei.

Todėl svarbu, kad paciento riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis įvertintų gydytojas.

Kas yra geriausias vaistas nuo hipertenzijos? Pagrindinės hipertenzijos vaistų grupės Kas naujo arterinės hipertenzijos diagnostikos ir gydymo gide? Hipertenzijos vaistų pasirinkimas. Medikai sunerimę dėl naujosios SAM vaistų skyrimo tvarkos: apsunkins kas ketvirto lietuvio gydymą Hipertenzijos gydymas vaistais Hipertenzijos gydymas vaistais Tenka pripažinti, kad net išsivysčiusiose Vakarų pasaulio šalyse daugumai hipertenzija sergančių pacientų kraujo spaudi mas kontroliuojamas blogai, o kai kurie pacientai visai negydomi ar pradedami gydyti netinkamai. Hipertenzijos gydymo programa Arterinės hipertenzijos gydymas: kaip pasirinkti tinkamiausią vaistą?

Kokie kiti veiksniai, apie kurios galbūt ma­žiau kalbama, gali turėti įtakos AH? Pavyz­džiui, kaip AH veikia šaltas oras? Kaip metų laikas susijęs su AKS svyravimais?

Kraujo spaudimą galima reguliuoti ne tik vaistais

Pastaruoju metu daug kalbama apie miego įtaką hipertenzijai, širdies ligoms. Taigi miegas, kaip sveikos gyvensenos dalis, norint išvengti hipertenzijos, irgi turi būti sveikas. Žmogus turi išsimiegoti, gerai pailsėti. Todėl kvėpavimo su­stojimas miegant arba obstrukcinė miego apnėja OMA įvardijama kaip AH ir jos komplikacijų riziką didinantis veiksnys.

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija geriausi vaistai nuo hipertenzijos, remiantis apžvalgomis

Ir Vaistas nuo šalių, ir AH sieja tie patys rizikos veiksniai — nutuki­mas, fizinio aktyvumo stoka, rūkymas, alkoho­lio vartojimas, vyresnis amžius. OMA yra daž­niausia antrinės AH priežastis, be to, ji nustato­ma kas trečiam 30 proc. Šaltas oras nėra pripažintas AH rizikos veiks­nys, nors įrodyta, kad šaltuoju metų laiku AKS būna didesnis. AKS padidėjimas yra susijęs su žema aplinkos temperatūra sergančių hipertenzija labiausiai daro įta­kos vyresnio amžiaus žmonių kraujo spaudimui.

Šaltis didina simpatinės nervų sistemos aktyvu­mą, humoralinius pokyčius ir sukelia AKS svy­ravimus. Taigi ryšys tarp AKS svyravimų ir metų laiko yra: AKS labiau svyruoja ten, kur yra šal­tesnis klimatas ar didesni sezoniniai temperatūros pokyčiai.

Tačiau tyrimai parodė ir tai, kad aukš­tesnė oro temperatūra yra susijusi ne tik su ma­žesniu AKS, bet ir su kraujo spaudimo nekritimu naktį.

Arterinė hipertenzija

Svarbu, kad naktį AKS paprastai žmonės nematuoja, todėl dėl sezo­ninių svyravimų AH gali būti nediagnozuojama, negydoma arba gydoma netinkamai. Todėl ser­gantiesiems AH gydymas turėtų būti koreguoja­mas ir atsižvelgiant į metų laiką. Kaip Vaistas nuo šalių gydoma šiandien?

Hipertenzija mažai miego pradėti gydymą, kada skirti vaistų derinį?

AH gydymo tikslas — sumažinti AKS iki tiksli­nių ribų, užtikrinti organų taikinių ir sergančių hipertenzija apsaugą ir taip sumažinti mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. AH gydymas šiandien yra aiš­kus ir sergančių hipertenzija. Yra nusistovėjusios gydymo sche­mos, reglamentuotos gairėse, kurios parengtos at­sižvelgiant į paciento hipertenzijos laipsnį, pacien­to kardiovaskulinę riziką, rizikos veiksnius, gretu­tines ligas ir kt.

vaistas nuo šalių, sergančių hipertenzija gydanti širdies sveikatos priežiūra namuose

Pacientus, kurių širdies ir kraujagyslių ligų ri­zika didelė, dažniausiai pradedama gydyti vaistų deriniais: renino ir angiotenzino sistemos bloka­toriaus deriniu su diuretiku arba su kalcio kana­lų blokatoriumi.

Toks gydymas pagrįstas kliniki­niais tyrimais, kurie įrodė, kad, vartojant šių deri­nių, mažėja pacientų mirtingumas. Jeigu šie deri­niai neduoda norimo efekto, skiriamas 3 vaistas — diuretikas, jeigu jo nebuvo paskirta angiopatijos hipertenzija. Daž­nai AKS korekcijai reikia skirti 3 vaistų derinį — renino ir angiotenzino sistemos blokatorių, kalcio kanalų blokatorių ir diuretiką.

Vaistininkė kreipiasi į sergančius hipertenzija: kelios klaidos gali brangiai kainuoti LRT.

Jeigu nepadeda 3 vaistai, skiriamas 4-tas. Atsižvelgiant į indikacijas, gali būti paskirta ir kitos grupės vaistų, pavyzdžiui, beta blokatorių, centrinio poveikio vaistų arba alfa blokatorių.

Pacientus, kurių širdies ir kraujagyslių ligų rizika maža ir nėra gretutinių ligų, dažniausiai pradedama gydyti renino ir angiotenzino siste­mos inhibitoriais. Tačiau AH dažnai serga žmo­nės, kuriems diagnozuotos ir kitos širdies ir krau­jagyslių ligos. Pavyzdžiui, be AH, pacientas ser­ga krūtinės angina. Tokiu atveju AH gydyti reko­menduojama skirti ir vaistą, kuris kartu su AKS koreguoja ir šią būklę, t.

  • Žodis hipertenzija yra profesionalumas
  • Šia lėtine liga serga kas 4 lietuvis: išskyrė dažnai daromas klaidas

Su kokiomis problemomis, gydydami AH, susiduria gydytojai kardiologai? Pagrindinė problema — blogas antihipertenzi­nių vaistų vartojamumas. Tai ne tik Lietuvos, bet, ko gero, ir kitų šalių pagrindinė problema.

Kaip ir ką gydyti, yra žinoma. Dabartinė bėda — nepaklusnus, gydytojo nurodymų nepaisan­tis pacientas. Todėl šiandien nemažai dirbama šio­je srityje, siekiant pagerinti antihipertenzinių vaistų vartojamumą.

Net vystosi specializuota sritis, kuri galėtų padėti išspręsti vaistų nevartojimo priežastis. Pavyzdžiui, kuriami įvairūs priminimo modeliai, panaudojant mobiliuosius telefonus, siunčiant ži­nutes ir kt. Svarbu, kad ir patys gydytojai daugiau dirbtų su pacientais, aiškintų, kodėl reikia gerti vaistų, kaip jie veikia, kas bus, jei jų negers.

Ma­nau, kad į kiekvieną širdį vaistas nuo šalių prisibelsti.